- Története röviden

Majtény történelme szorosan kötődik a nagy vajda, Mihai Viteazul nevéhez. 1601 nyarán utolsó győzelmére, a Goroszlói ütközetre készülve, Mihai Viteazul 20 napra Majtényba helyezte táborát. 1601 júliusának elején Mihai Viteazul megváltoztatja debreceni hadiszállását, Nagykárolyon áthaladva Majtényban, a Kraszna folyó bal partján telepszik le. Majtényban, Kismajtény falu jelenlegi helyén és a Krasznaszentmiklós felé vezető út menti két dombon csak Mihai Viteazul csapatai álltak, Basta György csapatai Szatmárnémetiben táboroztak. 1601 júliusának elején Mihai Viteazul majtényi táborában 16.000 ember található, ebből 8.000 lovas. 1601 július 31-én a majtényi táborba érkezett 2.000 sziléziai Rothal generális vezetésével. A nagy vajda emlékére a Kismajtényi iskola az ő nevét viseli (Kismajtényi MIHAI VITEAZUL I – VIII osztályos iskola). Több mint száz év múlva, 1711-ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem hadserege a Majtényi síkon tette le a fegyvert az osztrákok előtt. Így 1711 május 1-én megkötötték a Szatmári Békét. A Szatmári Békével került Erdély véglegesen az Ausztriai Uralkodóház fennhatósága alá.

A helység jelenlegi neve

Első írásos említés éve

Írott dokumentumokban használt megnevezések

Krasznaszentmiklós

1265

Zentmiklos, Katazentmiklos, Szent Miklos

Esztró

1454

Ezthro, Estoro, Ezthre, Esztro

Nagymajtény

1330

Mohten, Mohyn, Mochtin, Mohtyn, Maitin

Érgirolt

1241

Gymolth, Gyrolth, Er-Girolt

Gilvács

1317

Gylvach, Gyluas, Gelwasch, Gilvacs

Domahida

1280

Domanhida, Damanhida, Domanhyda, Domahida


- Kultúra

A kulturális tevékenység illetve rendezvények száma igen csekély volt és jelenleg is az. Ennek ellenére a községben léteznek kultúrát terjesztő központok, ezek könyvtárak és kultúrházak formájában működnek. Ugyanakkor elő lehet fizetni újságokra és folyóiratokra, használható a televízió és rádió. Majtény községben három kultúrház van, egy Kismajtényban, egy Nagymajtényban és egy pedig Domahidán. Jelenleg a három kultúrház közül egyik sincs felújítva. Majtény községben létezik egy 1966-ban alapított közkönyvtár, ez Kismajtény falu központjában található. 1990 óta a könyvtár jelenlegi formájában működik, az enciklopédia jellegű kiadványok gyűjteménye fokozatosan bővült adományok és vásárlások révén. 1990-ig a könyvtár állományába 5.600 kötet tartozott. A könyvtár jelenlegi könyvállománya megközelítőleg 8.453 példány, ebből 989 gyermekeknek szóló kiadvány. A községben található 1812 háztartásból körülbelül 1650 rendelkezik rádió-TV előfizetéssel, 354 háztartás pedig fix telefoncsatlakozásra kötött szerződést (Romtelecom). A községben van kábeltv-szolgáltatás (megközelítőleg 150-200 előfizetés) és Digi TV.

Majtény község mind a nyolc falujában van templom. Ugyanakkor, vannak pünkösdista és baptista imaházak is. Kulturális és történelmi szempontból legértékesebb templom a Nagymajtényi „Nagyboldogasszony“ plébániatemplom.

Nagymajtény plébánosát már az 1332-es évben említi a pápai tizedjegyzék, a XV. században pedig először jelenik meg okiratban a Szent László tiszteletére szentelt templom. A XVI. század folyamán a közösség elfogadta a protestáns hitet. A XVIII. században Gróf Károlyi Sándor az itt élő református családokat máshova költöztette, helyükre svábokat telepített. Az új plébániatemplom alapkövét 1724-ben tették le, de ezt egy tűzvész elpusztította 1791-ben. A második templomot Joseph Bitthauser tervei alapján építették fel 1793-1795 között. Az impozáns építmény aprólékos terv alapján készült: a homlokzat három osztatú, kiemelkedő párkányzattal a hat dór stílusú pillér tetején. A pillérek között helyezték el a három ajtót és az ívelt párkányzatú ablakokat, melyek mérete megegyezik a templomhajó ablakaival. A következő szinten elhelyezkedő tornyot a klasszikus építészeti elvek szerint díszítették: az első szint pillérjein ion stílusú oszlopfőket találunk, a második szinten lévőkén pedig korintoszi oszlopfőket. Az órával felszerelt tornyot hagymakupola fedi, lámpással ellátva. A torony díszítőelemei ismétlődnek a templomhajó falain. A templom és a szentély bolthajtása gömb alakú. A főoltár tabernaculuma Bécsben készült a Szatmári Székesegyház számára, melyet utólag Hám János püspök ajándékozott a Nagymajtényi templomnak. Az oltár felépítése egyszerű, csak a párkány timpanonja emeli ki a monumentális festményt, mely Mária Mennybemenetelét ábrázolja. A festményt Heinrich Bauer bécsi festő készítette 1864-ben. A szentély apszisán, az ablakok alatt az apostolokat jelenítették meg. A szószék és a két mellékoltár a XIX. században készült.

A falu neve a középkori templom védőszentjétől, Szent Miklóstól eredeztethető. A jelenlegi lapos mennyezetű templomban csak a támpillérek és a sokszögű szentély emlékeztet a gótikus örökségre. A templom jelenlegi formáját a XVIII-XIX. század folyamán végzett átépítésekkel nyerte el. A harangot 1913-ban öntötték.

Majtény községben három kultúrház van, egy Kismajtényban, egy Nagymajtényban és egy pedig Domahidán.

Minden évben július első vasárnapján ünneplik meg a Község Napját, kulturális rendezvényekkel, találkozót szervezve a falu szülötteinek és egyházi szertartással.

Más hagyományok és heyi szokások a következő ünnepek alkalmával nyilvánulnak meg: Karácsony, Új Év, Vízkereszt, Húsvét, Szent György nap, Szent Iván nap, Pünkösd, Nagyboldogasszony, Szent Miklós (Mikulás) napja.

A község lakosságának öltözékét és viseletét tekintve elmondható, hogy különösen ünnepnapokon a modern, úgynevezett „német“ viselet jellemző.

- Altalános adatok, elhelyezkedés

Majtény község az ország észak-nyugati részén terül el, Erdélyben, Szatmár megyében. Majtény község Szatmár megye dél-nyugati részén fekszik, az Észak-nyugati Fejlesztési Régióban, a Kárpátok Eurorégióban. Hasonlóképpen Majtény község része, 11 másik községgel és egy várossal (Nagykároly) együtt a “Nagykárolyi” kistérségnek.

Majtény község nyugaton Nagykároly városával és Kaplony községgel szomszédos, délen Érkávás községgel, keleten Krasznaterebes és Királydaróc községekkel, északon pedig Szamosdob községgel. A község kiterjedése 12.913 ha. Ebből a területből 11.750 ha-on mezőgazdasági tevékenység folyik (melyből: 6.817 ha szántó, 6 ha gyümölcsös és faiskola, 57 ha szőlő és szőlőültetvény, 1.907 ha legelő és 2.963 ha kaszáló), 374 ha pedig erdő és erdei növényzet. 12.206 ha külterület, 707 ha pedig belterület. A községben 1.642 lakás van, ebből 1.599 magántulajdonban és 43 köztulajdonban. Majtény község Szatmárnémeti megyei jogú várostól 25 km-re délre található a Szatmárnémeti – Nagyvárad vasútvonal mentén, illetve 27 km-re a Szatmárnémeti – Nagyvárad országút mentén. Nagykároly városa 8 km-re délre található a községközponttól, Kismajtény falutól.

1968-ban került sor a legutóbbi közigazgatási átszervezésre, melynek következtében Majtény község elnyerte jelenlegi formáját. A jelenlegi közigazgatási szerkezetben Majtény községhez nyolc falu tartozik, ezek a következők:

Kismajtény – a község központja, Nagymajtény, Domahida, Krasznaszentmiklós, Esztró, Érgirolt, Gilvács és Gilvács Állomás.

Majtény községhez tartozó települések

A település a DN 19-es országúton (E 671-es európai út) közelíthető meg, mely áthaladva rajta, elválasztja Domahidát Kismajtény, Nagymajtény, Krasznaszentmiklós, Esztró, Érgirolt, Gilvács és Gilvács-állomás falvaktól. Ezt az országutat egy elég jól karbantartott aszfaltburkolat borítja. A 19-es országút köti össze Nagyváradot Szatmárnémetivel másik három városon áthaladva, úgymint Székelyhíd, Érmihályfalva és Nagykároly. Vasútvonal is átszeli Majtény községet. Egy vasútállomás és két megálló van Majtény község területén (Domahídi megálló, Nagymajtényi megálló és Gilvács állomás vagy Avramescu Generális állomás). Kismajtényban található egy “Domahida” néven ismert vasútállomás, mely megkönnyíti a vasúti közlekedést minden irányba. Majtény község falvai és más helységek közötti csatlakozás közúton biztosított, magántulajdonú, rendszeresen közlekedő mikrobusz és autobuszjáratok révén.

Domborzat

Domborzatára teljes mértékben a síkság jellemző, mindenféle kiemelkedés nélkül, kimondott alföldnek minősül, átlagos tengerszint feletti magassága 120 m. A község a Kraszna, a Szamos és az Ér mezejének találkozásánál terül el, mindhárom alacsony fekvésű alföld. Csekély lejtésének köszönhetően, a sík terület csak lassú ütemben képes a vízlefolyást biztosítani, ezért kedvez az állóvizek, lápok és mocsarak kialakulásának. Így a térséget áradások, árvizek és folyóvíz kiömlések veszélyeztetik.

A felszíni vízhálózatot az Ér patak, a Kraszna folyó, továbbá a Homoród, Kubik, Balkány és a Terebesi tó alkotja. Majtény község területén kataszterileg nyilvántartott folyóvizek teljes hossza 18.444 km. Majtény község területén kataszterileg nyilvántartott tavak összkerülete 8.746 km. A községben két tó található, mindkettő a Kraszna medencéjében, egy vízgyűjtőtó, egy pedig halastó.

Talajfajták terén uralkodó a tőzeg-humusz, a kilúgozott csernozjom, a homokos talaj, a sötét talaj, de a fehér talaj is.

Látnivalók

Hősök Emlékműve a Domahídi állomáson (Rákóczi csapatainak zászló és fegyverletétele)

Mihai Viteazul vajda szobra

“Nagyboldogasszony” római katolikus templom 1724-ből (Nagymajtény)

Kismajtényi Halastavak

 

Lakosság

Állandó lakosság nemzetiség szerint :

Helység / nemzetiség Összesen Román Magyar Német Roma Ukrán Más nemzetiségű

MAJTÉNY 4.328 2.484 1.377 176 207 80 4

 

Állandó lakosság vallás szerint :

Helység / vallás Összesen Ortodox Római katolikus Görög katolikus Református Más vallású

MAJTÉNY 4.328 1.855 897 694 814 68

 

Állandó lakosság falvak szerint :

Falu neve Lakosság száma

Kismajtény 1.219

Domahida 1.093

Nagymajtény 960

Gilvács 135

Gilvács-állomás 305

Krasznaszentmiklós 365

Esztró 74

Érgirolt 181

Összesen 4.332

Természeti környezet

A Majtény községi helyi közigazgatás elsődlegesen fontosnak tartja a parkok rendezését (zöldövezetek és játszóterek). E célból a Polgármesteri Hivatal azonosította a köztulajdonban lévő területeket mindenik faluban, úgymint: Kismajtényban 1 ha, a község többi településén pedig 50 ár falvakként. A községhez tartozó zöldövezet különös jelentőséggel bír a település és a lakosság életében. Az utcakép, minden részletével együtt, jelenti egy település arculatának meghatározó elemét. Minél gyorsabb tájkép átrendezés szükséges úgy esztétikai szempontból, mint pedig funkcionális megfontolásból. A zöldövezetek rendezésénél tekintettel kell lenni a térség építészeti értékeire, egy tradicionális építkezésű falusi környezetbe illeszkedni, ugyanakkor figyelembe venni a község épületeinek jellegét is. A Különleges Madárvédelmi Területnek minősülő “Kismajtényi Halastavak” Szatmár megye középső részén terül el, Kismajtény falu közelében, a Nagykároly – Szatmárnémeti megyei út mellett. A védett terület kiterjedése 125 ha és Majtény község közigazgatási fennhatósága alá tartozik.

A Különleges Madárvédelmi Területnek minősülő “Kismajtényi Halastavak”, mely a 2151/2004 számú Kormányrendelettel jött létre, nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület, a 236/2000 számú Sürgősségi Kormányrendelet a különleges madárvédelmi terület kategóriájába sorolta, az 1979 április 2-i, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/CCE Irányelv előírásainak megfelelően.

A Különleges Madárvédelmi Területnek minősülő “Kismajtényi Halastavak” fő célja a sajátos életkörülményeknek kedvező állapot fenntartása, megőrzése és visszaállítása, mely meghatározó a vadon élő vándormadár fajták védelmében. Hasonlóképpen figyelemmel követik a természeti erőforrások kitermelésének vagy felhasználásának megelőzését és elkerülését, mivel ez ellentmond a tartós védelem elvének, valamint feltételeket biztosítanak oktatási, rekreációs és tudományos kutatási programokhoz. Engedélyezett tevékenység a halastavak fenntartója által folytatott haltenyésztés, sporthalászat és ökoturizmus a Természetvédelmi Terület Kezelője által szabályozott keretek között.

- fejlesztési stratégia

MAJTÉNY község Polgármesteri Hivatalának feladata a közösség igényeinek felmérése és megoldása minőségi szolgáltatások biztosításával, melyek alapja a hozzáértés, átláthatóság, méltányosság, eredményesség és hatékonyság.

 

MAJTÉNY KÖZSÉG FEJLESZTÉSI IRÁNYVONALAI

1. Közúti infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése

- Járdák korszerűsítése Majtény községben;

- Helyi utak korszerűsítése Majtény községben.

2. Közművi infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése

- Ivóvízhálózat kiépítése Esztró, Érgirolt és Gilvács-állomás falvakban - Majtény községben;

- Gázvezeték-hálózat kiépítése Kismajtény, Nagymajtény és Domahida helységekben, Majtény községben;

- Csatornahálózat kiépítése Majtény községben;

- Közvilágítás korszerűsítése / felújítása Majtény községben.

3. Szociális – közösségi élet fejlesztése községi szinten

- Kultúrház tipusú művelődési célokat szolgáló épület tervezése és építése Krasznaszentmiklóson, Majtény községben;

- Kultúrházak felújítása Kismajtény, Nagymajtény és Domahida falvakban, Majtény községben;

- Tájkép-tervezés Majtény községben;

- Sportbázis kifejlesztése – I-es tipusú Községi Stadion Kismajtényban;

- Oktatási infrastruktúra fejlesztése, felújítása és korszerűsítése Majtény községben.

4. Szolgáltatási és községgazdálkodási ágazat fejlesztése

- Sürgősségi helyzetek menedzsmentje: tűzesetek megelőzését és tűzoltást segítő egység létrehozása Majtény községben;

- Integrált hulladékgazdálkodás Majtény községben.

5. Mezőgazdaság fejlesztése

- Mezőgazdasági termékeket begyűjtő, feldolgozó és értékesítő központ létrehozása;

- Biogazdálkodás fejlesztése;

- Halászati ágazat fejlesztése a halastavak környékén.

6. A térség turisztikai potenciáljának értékesítése

- Majtény község, Szatmár megye turisztikai potenciáljának értékesítése.

7. Román és külföldi beruházások idevonzása a községbe

- A helyi közigazgatás minőségének javítása a Majtény községben nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tételével;

- Ipari park kialakítása a térségben.

 

A község tervezett jövőbeni beruházásai (példák):

- Ivóvízhálózat kiépítése Esztró, Érgirolt és Gilvács-állomás falvakban - Majtény községben;

- Kultúrház tipusú művelődési célokat szolgáló épület tervezése és építése Krasznaszentmiklóson, Majtény községben;

- Kultúrházak felújítása Kismajtény, Nagymajtény és Domahida falvakban, Majtény községben;

- Csatornahálózat kiépítése Majtény községben;

- Integrált hulladékgazdálkodás Majtény községben;

- A helyi közigazgatás minőségének javítása a Majtény községben nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tételével;

- Közvilágítás korszerűsítése / felújítása Majtény községben;

- Járdák korszerűsítése Majtény községben;

- Helyi utak korszerűsítése Majtény községben;

- Sürgősségi helyzetek menedzsmentje: tűzesetek megelőzését és tűzoltást segítő egység létrehozása Majtény községben;

- Mezőgazdasági termékeket begyűjtő, feldolgozó és értékesítő központ létrehozása;

- Gázvezeték-hálózat kiépítése Kismajtény, Nagymajtény és Domahida helységekben, Majtény községben;

- Tájkép-tervezés Majtény községben;

- Sportbázis kifejlesztése – I-es tipusú Községi Stadion Kismajtényban;

- Majtény község, Szatmár megye turisztikai potenciáljának értékesítése;

- Oktatási infrastruktúra fejlesztése, felújítása és korszerűsítése Majtény községben.

 

A község hosszútávú stratégiai célkitűzései:

I. Hatékony vagyon- és közpénzgazdálkodás, valamint pályázatok készítése vissza nem térítendő pénzalapok megszerzése érdekében;

II. Partnerségi kapcsolatok létrehozása hazai és külföldi intézményekkel és szervezetekkel;

III. Tudatosítani a polgárokban saját szerepüket a Polgármesteri Hivatal által nyújtott szolgáltatások javításában és megfelelő keret kialakítása a helység fejlődési perspektíváival kapcsolatos tájékoztatáshoz;

IV. Községi infrastruktúra javítása


STATISTICI

  • Felhasználók 1
  • Cikkek: 250
  • Cikkmegtekintések száma: 617797


DATE DE CONTACT

Moftinu Mic, jud. Satu-Mare, Romania (UE)
Strada Principala, nr. 219
Tel: 0261 875 116
Fax: 0261 875 116
Luni - Vineri: 08.00-16.00
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.