SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 179 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utlizatori
1
Articole
118
Afișări articole
234337


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt

ROMANIA
JUDETUL SATU  MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr. 1543 din 30.03.2018.
 
ANUNT
          În aplicarea prevederilor art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, in data de 29.01.2018 s-a incheiat Procesul verbal de afisare nr. 296/29.01.2018
 
S-a procedat la afişarea pe panoul de afisaj si la publicarea pe site-ul institutiei a:
- HCL nr. 2/22.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor care stau la baza determinarii acestora pentru functionari publici, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Moftin si pentru personalul SP Moftin.
- HCL nr. 3/22.01.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul primariei Comunei Moftin si al Serviciului Public al Comunei Moftin.
 
Conform Procesului verbal nr. 3382/01.08.2017, Dispozitia primarului nr. 220/2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 225/2016 privind aprobarea cadrului operatiunilor supuse CFP, a fost afisata in data de 01.08.2017. Prin aceasta se stabileste majorarea salariului de baza al doamnei Turcas Carmen Ioana Laura, cu 10% ,  pe perioada de exercitarea a activitatii de control financiar preventiv.
 
          S-a afişat la Avizierul Primariei si s-a publicat pe site-ul institutiei.
 
 
Primar                                                                                                             Secretar
David Gheorghe                                                                                            Danciu Nicoleta
 


AnuntRaport evaluare a implementarii legii nr 544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2017Anunt

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 39, alin (1) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta ordinara, in sala mare de sedinta la data de 23.03.2018, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Moftin, al domnului POP GHEORGHE VIOREL
2. Proiect de hotarare privind privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2017, la capitolul 6706 – Servicii religioase
3. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii sumelor pentru asociatii si fundatii aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli a Consiliului local Moftin pe anul 2018
4. Proiect de hotarare privind de corectare a H. C.L. nr.72/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, in Comuna Moftin si de corectare si completare a HCL nr. 81/2017 privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare si a tarifelor aplicate de Serviciul Public al Comunei Moftin
5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitie: CONDUCTA DE ADUCȚIUNE APĂ DOMĂNEȘTI – MOFTINU MARE, JUDEȚUL SATU MARE
6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor realizate in cadrul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO” – „Alimentarea cu apă a localităților Moftinu Mare și Ghilvaci, comuna Moftin, judetul Satu Mare” si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116