Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 44 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
228
Afișări articole
579739
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PRIVAT )

1. Informaţii generale privind locatorul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact -Merker Iosif

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Apartamentul numărul 4, situat în localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin nr. 207, județul Satu Mare, etajul 1, în suprafată de 70 mp, compus din 3 camere și anexele aferente, aparţinând domeniului privat al Comunei Moftin,conform caietului de sarcini.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din data de 23.05.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

   3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de la sediul Comunei Moftin.
   3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretar general al Comunei Moftin, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
   3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Moftin.
   3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.06.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele:

   4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.06.2023, ora 15.00.
   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Moftin, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
   4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.06.2023, ora 09.00, la sediul Comunei Moftin, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, localitatea Satu Mare strada Mihai Viteazul nr. 8, județul Satu Mare, telefon: 0261713650, fax: 0261711018, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.06.2023.

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.3363/26.05.2023
C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in sediul Primariei Comunei Moftin, localitatea Moftinu Mic, nr. 219, la data de 30.05.2023, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare nr.41/26.05.2023 privind aprobarea proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din județul Satu Mare”, a cheltuielilor legate de proiect și a protocolului de colaborare aferent proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
2. Proiect de hotarare nr.42/26.05.2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între I.S.U. ,,Someș” Satu Mare și U.A.T. Comuna Moftin în vederea asigurării sustenabilității proiectului ,,Cross-border harmonized response to risks and disasters” – HUSKROUA/1901/8.1/0089, finanțat în cadrul Programului HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 (Joint Operational Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, ENI CBC Programme). Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
3. Proiect de hotarare nr.43/26.05.2023 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Comuna Moftin si U.A.T.-uri din județul Satu Mare, precum si cu Ocolul Silvic Asociatia Salcamul Ciumesti, în vederea asigurării sustenabilității proiectului ,,Cross-border harmonized response to risks and disasters” – HUSKROUA/1901/8.1/0089, finanțat în cadrul Programului HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 (Joint Operational Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, ENI CBC Programme). Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 41/2023, PH nr. 42/2023, PH nr.43/2023

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 26.05.2023

PRIMAR,
DAVID GHEORGHE

Convocator

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC)

1. Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact - Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Imobil care aparţine domeniului public al Comunei Moftin, identificat astfel:
Cabinet de ecografie cu suprafaţa 24,45 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402A, judeţul Satu Mare.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din data de 04.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Comunei Moftin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou viceprimar, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Moftin.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.05.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31.05.2023, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.06.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.05.2023.

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116