SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 18 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utlizatori
1
Articole
110
Afișări articole
216831


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator proiecte de hotărâri

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

C O N V O C A T O R
In conformitate cu prevederile art 39, alin (1) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta ordinara, in sala mare de sedinta la data de 23.05.2018, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI


Proiect de hotarare privind aprobarea Contului anual de executie al Bugetului local al comunei Moftin pe anul 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de executie, pe trimestrul I 2018, al Bugetului local al comunei Moftin
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei P.U.D. pentru realizarea investitiei

„Fabrica pentru prelucrarea plantelor oleaginoase in Comuna Moftin, Judetul Satu Mare”

Proiect de hotarare privind Aniversarea Centenarului României 2018 “OAMENI SI LOCURI – COMUNA MOFTIN DE LA ÎNCEPUTUL DE SECOL XX PÂNĂ LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI“ , organizarea manifestărilor legate de cinstirea marelui Voievod al Românilor MIHAI VITEAZU
Proiect de hotarare privind stabilirea datei, alocarea unei sume din bugetul local, cu ocazia organizării evenimentului cultural “Întâlnirea Şvabilor din Moftinu Mare”
Proiect de hotarare privind Aniversarea Centenarului României 2018 in localitatea Domăneşti , Comuna Moftin
Diverse


Moftin, 18.05.2018

Anunt privind incheierea consultatiilor publice

Anunt

ROMANIA
JUDETUL SATU  MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr. 1543 din 30.03.2018.
 
ANUNT
          În aplicarea prevederilor art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, in data de 29.01.2018 s-a incheiat Procesul verbal de afisare nr. 296/29.01.2018
 
S-a procedat la afişarea pe panoul de afisaj si la publicarea pe site-ul institutiei a:
- HCL nr. 2/22.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor care stau la baza determinarii acestora pentru functionari publici, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Moftin si pentru personalul SP Moftin.
- HCL nr. 3/22.01.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul primariei Comunei Moftin si al Serviciului Public al Comunei Moftin.
 
Conform Procesului verbal nr. 3382/01.08.2017, Dispozitia primarului nr. 220/2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 225/2016 privind aprobarea cadrului operatiunilor supuse CFP, a fost afisata in data de 01.08.2017. Prin aceasta se stabileste majorarea salariului de baza al doamnei Turcas Carmen Ioana Laura, cu 10% ,  pe perioada de exercitarea a activitatii de control financiar preventiv.
 
          S-a afişat la Avizierul Primariei si s-a publicat pe site-ul institutiei.
 
 
Primar                                                                                                             Secretar
David Gheorghe                                                                                            Danciu Nicoleta
 


AnuntRaport evaluare a implementarii legii nr 544/2001 in anul 2017

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116