Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 116 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
228
Afișări articole
579772
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt colectiv

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.3177/25.05.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 31.05.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 17/04.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii din cadrul Primăriei comunei MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr. 18/25.05.2022 de modificare a H.C.L. Moftin nr. 16/27.04.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dezvoltarea rețelei de gaze naturale din zona de nord-vest prin implementarea unor soluții inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Moftin”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr. 19/25.05.2022 darea in folosinta gratuita a imobilului situat in satul Moftinu Mare, nr.64Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 18/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 17/2022, PH nr. 19/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 25.05.2022

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact - Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Trei spaţii care aparţin domeniului public al Comunei Moftin, identificate astfel:
    1. Lotul I: Cabinet medicină dentară, cu suprafaţa 35,93 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
    2. Lotul II: Cabinet de ecografie cu suprafaţa 24,45 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
    3. Lotul III: Farmacie cu suprafaţa 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din data de 04.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
    3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Comunei Moftin.
    3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou viceprimar, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
    3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Moftin.
    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
    4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2022, ora 15.00.
    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.06.2022, ora 09.00, la sediul Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.05.2022.

Convocator

Anunţ cu privire la procedura de licitaţie pentru INCHIRIERI spatii

Nr. 2345/13.04.2022

Anunţ

Cu privire la procedura de licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )


Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact -Merker Iosif, viceprimarul comunei Moftin.

Anuntul de participare la licitatie a fost publicat:
• Monitorul Oficial, partea a VI-a nr.66 din data de 05.04.2022
• Ziarul national Bursa, in data de 05.04.2022
• Gazeta de Nord – Vest, in data de 05.04.2022
• Pe site -ul www.primariamoftin.ro in data de 06.04.2022
• La avizierul institutiei in data de 04.04.2022

In conditiile in care nu este clarificata destinatia spatiului scos la licitatie – LOTUL IV Farmacie cu suprafata 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402,
Avand in vedere prevederile art.342, cu privire la anularea procedurii de licitatie, din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizat,

UAT Comuna Moftin, decide ANULAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU LOTUL IV - Farmacie cu suprafata 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402, FIIND IMPOSIBILA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE.

Pentru celelalte LOTURI (I, II, III, V, VI) procedura de licitatie se va desfasura conform documentatiei aprobate prin HCL Moftin nr. 9/2022.

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116