Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 84 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
228
Afișări articole
579762
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.5099/06.09.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 12.09.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.35/06.09.2022 privind aprobarea semnării Actului adiţional nr.2 la Contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente din sectorul gazelor naturale nr. CC-28 din 04.10.2002. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr.36/06.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dezvoltarea rețelei de gaze naturale din zona de nord-vest prin implementarea unor soluții inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Moftin”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 36/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 35/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 06.09.2022

Convocator

Studiul privind starea de sănătate a locuitorilor

În cadrul proiectului ROHU-392 IRMA Autoritatea locală Nyiradony a întocmit un studiu cu privire la starea de sanatate al locuitorilor din Moftin și Nyiradony. In cadrul studiului se regasesc informatii generale cu privire la sistemele de sănătate al României și Ungariei, însă studiul prezintă și o cercetare bazată pe datele unui chestionar amplu realizat în rândul locuitorilor din Moftin și Nyiradony.Anunt

Anunt rezultate finale recrutare

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116