Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 70 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
228
Afișări articole
579728
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.6376/20.10.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 26.10.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr.44/19.10.2022 privind însuşirea documentaţiei tehnico - cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în extravilanul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr.45/19.10.2022 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Proiect de hotarare nr.46/19.10.2022 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 4. Proiect de hotarare nr.47/19.10.2022 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 5. Proiect de hotarare nr.48/20.10.2022 privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului "Realizarea unei piste de biciclete din localitatea Moftinu Mic in localitatea Moftinu Mare, Comuna Moftin, Judetul Satu Mare " în cadrul Programului privind realizarea pistelor pentru biciclete, respectiv a Devizului General aferent investiției. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 6. Proiect de hotarare nr.49/20.10.2022 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor efectuate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

 7. Proiect de hotarare nr.51/20.10.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”.

 8. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 48/2022, PH nr.51/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 46/2022, PH nr. 47/2022

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 44/2022, PH nr. 45/2022 PH nr. 49/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.10.2022

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PRIVAT)


1. Informaţii generale privind locatorul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact -Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
APARTAMENTUL NR. 4 , care este situat localitatea Moftinu Mare, nr. 62, scara A , etajul I, Comuna Moftin, judetul Satu Mare, cu suprafata de 67,70 mp, conform HCL nr. 53/01.11.2021, aparţinând de domeniul PRIVATal comunei Moftin.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din data de 01.11.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Comunei Moftin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretar general al Unităţii Administrativ Teritoriale al comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Moftin.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.10.2022, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.10.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.10.2022, ora 09.00, la Primăria Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2022

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.5471/22.09.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 28.09.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr.40/22.09.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2022, rectificat. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr.41/22.09.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, sursa F, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 40/2022, PH nr. 41/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 22.09.2022

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Demonstratie si exercitiu in caz de incediu si inundatii

Miercuri, 24 august 2022, începând cu ora 11.00, a avut loc la Moftin un eveniment important organizat în cadrul proiectului ,,Cross-border harmonized response to risks and disasters” – HUSKROUA/1901/8.1/0089. Acesta a constat într-o serie de exerciții comune și simulări în domeniul situațiilor de urgență: incendiu material inflamabil, incendiu vegetație, accident auto cu descarcerare și inundație (montarea digurilor gonflabile achiziționate în cadrul proiectului). La eveniment au participat 41 de persoane, printre care și reprezentanții ISU Someș Satu Mare, instituție care a susținut tehnic, profesional și logistic acest eveniment. Ne-a onorat cu prezența o delegație care a reprezentat partenerul din Ungaria, Primăria orașului Vásárosnamény. Din păcate, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, reprezentanții partenerului ucrainian nu au putut participa la eveniment.

Reamintim faptul că Primăria comunei Moftin implementează, în perioada 1 iunie 2021 – 31 ianuarie 2023, proiectul cu titlul ,,Cross-border harmonized response to risks and disasters” – HUSKROUA/1901/8.1/0089, proiect finanțat în cadrul Programului HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 (Joint Operational Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, ENI CBC Programme). Prin intermediul acestui proiect, Primăria comunei Moftin, în colaborare cu partenerii de proiect, Primăria orașului Vásárosnamény din Ungaria și Primăria orașului Vyshkovo din Ucraina, urmăresc să își îmbunătățească capacitatea de acțiune în domeniul situațiilor de urgență.

Anunt

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116