Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1675

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI  MOFTIN
Nr. 2597/23.05.2019
                                         

C O N V O C A T O R

 
In conformitate cu prevederile art 39, alin (1) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta ordinara, in sala mare de sedinta, la data de 29.05.2019, ora  10,00 cu urmatorul proiect al :
                                          
 
ORDINEI DE ZI
 
1.      Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si de servitute in favoarea SNTGN TRANSGAZ SA asupra unui teren în suprafata de 626 mp, inscris in C.F. nr. 105139 Moftin, aflat in domeniul privat al Comunei Moftin
2.      Proiect de hotarare privind darea in administrare a serviciului public de salubrizare către Serviciul Public al Comunei Moftin
3.      Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul public al Comunei Moftin
4.      Diverse
 
Moftin, 23.05.2019