Anunt de participare la licitatie cu strigare

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1673
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA MOFTIN
Str. Principala nr 219,
Cod postal 447207, telefon 0261875116
e-mail - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Nr. 1418 /26.03.2019


ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU STRIGAREPentru atribuirea contractului de inchiriere a spatiului disponibil din cadrul imobilului situat in Moftinu Mare, str. Principala nr 62, sc B, ap 1, Comuna Moftin.

Comuna Moftin, cu sediul in Moftinu Mic, str. Principala nr 219, judet Satu Mare, cod fiscal 3897092, reprezentat prin David Gheorghe in calitate de primar, organizeaza licitatie cu strigare pentru atribuirea contractului de inchiriere a spatiului sus amintit in suprafata de 67,70 mp.

Conditii de participare la licitatie, conditii de eligibilitate (documente de eligibilitate solicitate):
- dovada achitarii garantiei (100 lei) – copie
- declaratie de participare la procedura – original
- copie act de identitate din care sa reiasa ca participantul la licitatie are domiciliul in Comuna Moftin
- dovada achitarii obligatiilor fiscale fata de bugetul local al Comunei Moftin, prin prezentarea certificatului de atestare fiscala

Pretul de pornire al licitatiei este 3 lei/mp/luna, iar pasul licitatiei este de 0,15 lei aplicat asupra valorii de pornire.

Data limita pentru depunerea ofertelor este 04.04.2019, ora 9.30, data deschiderii ofertelor 04.04.2019 ora 9.30. Licitatia cu strigare se va desfasura la sediul Primariei Comunei Moftin la data de 04.04.2019 ora 10.00
Informatii suplimentare la nr. 0261875116

Comuna Moftin

Primar David Gheorghe