Convocator proiecte de hotărâri

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1390
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

C O N V O C A T O R
In conformitate cu prevederile art 39, alin (1) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta ordinara, in sala mare de sedinta la data de 23.05.2018, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI


Proiect de hotarare privind aprobarea Contului anual de executie al Bugetului local al comunei Moftin pe anul 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de executie, pe trimestrul I 2018, al Bugetului local al comunei Moftin
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei P.U.D. pentru realizarea investitiei

„Fabrica pentru prelucrarea plantelor oleaginoase in Comuna Moftin, Judetul Satu Mare”

Proiect de hotarare privind Aniversarea Centenarului României 2018 “OAMENI SI LOCURI – COMUNA MOFTIN DE LA ÎNCEPUTUL DE SECOL XX PÂNĂ LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI“ , organizarea manifestărilor legate de cinstirea marelui Voievod al Românilor MIHAI VITEAZU
Proiect de hotarare privind stabilirea datei, alocarea unei sume din bugetul local, cu ocazia organizării evenimentului cultural “Întâlnirea Şvabilor din Moftinu Mare”
Proiect de hotarare privind Aniversarea Centenarului României 2018 in localitatea Domăneşti , Comuna Moftin
Diverse


Moftin, 18.05.2018