Anunt

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1585
C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 39, alin (4) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta de îndată, in sala mare de sedinta la data de 07.03.2017, ora 11,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI:

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”
   2. Diverse


Moftin, 06.03.2018.