Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 118 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
228
Afișări articole
579772
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.2456/21.04.2023
C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de _27.04.2023, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare nr.20/23.03.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2024, in comuna Moftin. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
2. Proiect de hotarare nr.21/29.03.2023 privind însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Moftin. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
3. Proiect de hotarare nr.22/29.03.2023 privind aprobarea inchirierii castelului de apa situat in localitatea Moftinu Mare, Comuna MOFTIN. Inițiatorul proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.
4. Proiect de hotarare nr.25/18.04.2023 privind aprobarea participării comunei Moftin la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
5. Proiect de hotarare nr.26/19.04.2023 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in Dosarul nr. 1364/218/2023, având ca obiect fond funciar. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
6. Proiect de hotarare nr.27/20.04.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
7. Proiect de hotarare nr.28/20.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Proiectare, construire, dotare sediu administrativ al U.A.T. Comuna Moftin, județul Satu Mare”. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
8. Proiect de hotarare nr.29/20.04.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Proiectare, construire, dotare sediu administrativ al U.A.T. Comuna Moftin, județul Satu Mare”. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
9. Proiect de hotarare nr.30/20.04.2023 privind aprobarea Documentatiei Tehnice, a indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului Tehnic in cadrul Programului privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
10. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr.20/2023, PH nr.25/2023, PH nr.27/2023, PH nr. 28/2023

PH nr.30/2023

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 21/2023, PH nr.22/2023,

PH nr.26/2023, PH nr.29/2023

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 21.04.2023

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116