Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 71 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
228
Afișări articole
579716
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.6376/20.10.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 26.10.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.44/19.10.2022 privind însuşirea documentaţiei tehnico - cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în extravilanul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr.45/19.10.2022 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr.46/19.10.2022 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  4. Proiect de hotarare nr.47/19.10.2022 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  5. Proiect de hotarare nr.48/20.10.2022 privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului "Realizarea unei piste de biciclete din localitatea Moftinu Mic in localitatea Moftinu Mare, Comuna Moftin, Judetul Satu Mare " în cadrul Programului privind realizarea pistelor pentru biciclete, respectiv a Devizului General aferent investiției. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  6. Proiect de hotarare nr.49/20.10.2022 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor efectuate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

  7. Proiect de hotarare nr.51/20.10.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”.

  8. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 48/2022, PH nr.51/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 46/2022, PH nr. 47/2022

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 44/2022, PH nr. 45/2022 PH nr. 49/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.10.2022

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116