Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind concedentul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare,  cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact -Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii,  descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Toate spatiile apartin domeniului public al Comunei Moftin:
LOTUL I: Cabinet medicină de familie cu suprafata de 107,12 mp , în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402,
LOTUL II: Cabinet medicină dentară cu suprafata 35,93 mp , în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402,
LOTUL III: Cabinet de ecografie cu suprafata 24,45 mp. , în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402,
LOTUL IV: Farmacie  cu suprafata 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402,
LOTUL V: Centru medical rural in localitatea Moftinu Mare, nr.396, cu suprafata 78,07 mp,  în cadrul caruia se va inchiria spatiul cu destinatia: Cabinet medicină de familie
LOTUL VI: Centru medical rural in localitatea Domănesti, nr.314, cu suprafata utilă 78,07 mp,  în cadrul caruia se va inchiria spatiul cu destinatia: Cabinet medicină de familie
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din  data de 04.04.2022

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Moftin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: viceprimarul  comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Moftin.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2022, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  28.04.2022, ora 11.00, la sediul Primariei Comunei Moftin.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2022  PRIMAR                                                       SECRETAR GENERAL
DAVID GHEORGHE                                       NICOLETA DANCIU


STATISTICI

  • Utilizatori 1
  • Articole 248
  • Afișări articole 613827


DATE DE CONTACT

Moftinu Mic, jud. Satu-Mare, Romania (UE)
Strada Principala, nr. 219
Tel: 0261 875 116
Fax: 0261 875 116
Luni - Vineri: 08.00-16.00
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.