Biserica Ortodoxă Română Moftinu Mic a fost reabilitată prin proiectul “Reabilitare lăcaș de cult ortodox în localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, județul Satu Mare” depus în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală - 19.2- Gal Sud Vest Satu Mare - măsura 6/6B – „Ocrotirea moştenirii rurale”.


Valoare totală proiect cu TVA:  499.651,24
Valoare  totală eligibilă cu TVA:  257.659,56
Valoare  totală neeligibilă cu TVA:  241.991,68

IMG-20240214-WA0010
IMG-20240214-WA0011
IMG-20240214-WA0012
IMG-20240214-WA0013
IMG-20240214-WA0014
IMG-20240214-WA0016
IMG-20240214-WA0017
IMG-20240214-WA0018
IMG-20240214-WA0019
IMG-20240214-WA0020
IMG-20240214-WA0021
IMG-20240214-WA0022
IMG-20240214-WA0023
IMG-20240214-WA0024
IMG-20240214-WA0025
IMG-20240214-WA0026
IMG-20240214-WA0027
IMG-20240214-WA0028
IMG-20240214-WA0029
IMG-20240214-WA0030
IMG-20240214-WA0032
IMG-20240214-WA0033
IMG-20240214-WA0035
IMG-20240214-WA0036
IMG-20240214-WA0037
IMG-20240214-WA0038
IMG-20240214-WA0039
IMG-20240214-WA0040
IMG-20240214-WA0041
IMG-20240214-WA0042
IMG-20240214-WA0043

 
Parohia Ortodoxă Moftinu Mic

   Comuna Moftin dăinuiește pe aceste meleaguri numite înainte ”Mesilătău” din anul Domnului 1885.

   Biserica a fost zidită de credincioșii români greco-catolici  ai acestei comune între anii 1888-1891 și binecuvântată la 14 iunie 1891 sub păstorirea protopopului și arhidiaconului George Șuta.

   Clădirea bisericii fiind supusă intemperiilor vremii a necesitat reparații în unele părți.

   Astfel că la data de 25 iulie 1937 s-a făcut binecuvântarea începerii lucrărilor pentru repararea turnului prin sfințirea și ridicarea Sfintei Cruci în vârful turnului ca dovadă vie că Biserica lui Hristos va dăinui în veci.  Binecuvântarea începerii lucrărilor a fost făcută de Preot Dumitru I. Tămaș – paroh al comunei, curator prim fiind Gardoș Mihai iar primar aceeași persoană.

   Căutând diferite izvoare s-a găsit o listă cât de cât aproximativă cu preoții care au slujit în parohia Moftinu Mic , care s-au străduit să îndrume credincioșii spre fapte bune dându-le un imbold spre păstrarea credinței creștine.

   Pe la 1863 a fost preot în Moftinu Mic George Juhas despre care știm că s-a implicat în  afirmarea românismului pe aceste plaiuri.

   Între anii 1837-1855 George Bolta a fost preot in Moftinu Mic. 

   La 1872 îl găsim preot pe Ioan Silviu Sălăjan(1836-1896) născut în Moftinu Mic, fost profesor la Beiuș între anii 1858-1872. Este autorul primului manual de geografie pentru învățământul românesc din Transilvania, destinat” învățătorilor poporali”.

   În 1882 găsim preot la Moftinu Mic Ioan Antohi.

   În 1884 în 27 aprilie de Ziua Tomii este instalat preot George Șuta venit din Oar. Păstorește pe credincioșii din Moftinu Mic până în 1905 când pleacă la Borlești. S-a născut la Sătmărel la 7 februarie 1844 cu studii liceale la Oradea. S-a căsătorit cu Terezia, fiica preotului din Sătmărel Teodor Fabian și în aceeași zi este hirotonit preot. A slujit doi ani la Necopoi, trei la Oar iar din 1884 este paroh la Moftinu Mic.

   În ținuturile Sătmărene au existat ”despărțăminte” locale care au coordonat mișcarea culturală, urmărind promovarea unității de cultură a tuturor românilor transilvăneni. ”Despărțământul” Satu Mare al ”Astrei” a fost constituit la 16 februarie 1898 iar director al acestuia a fost numit preot George Șuta din Moftinu Mic.

   În 1905 după plecarea lui George Șuta este instalat la biserica din Moftinu Mic preotul George Mureșan. De numele acestuia se leagă și împotrivirea anexării mai multor parohii din zonă la Episcopia de Hajdudorog, care  obliga la folosirea limbii maghiare  în documentele bisericești și interzicerea predării limbii române în școlile profesionale. 

   Menționăm că episcopia greco-catolică ungurească de Hajdudorog a fost creată pentru ungurii greco-catolici, care de fapt nici nu existau. La Resighea, Tiream, Moftinu Mic au existat împotriviri ale populației față de această  lovitură  împotriva românismului Sătmărean.

   Preotul Gheorghe Mureșan (1858-1939) originar din Tiream, cu studii la Carei, Beiuș și Budapesta, fost profesor de limba română și religie la Liceul piarist din Carei între 1888-1894. S-a căsătorit cu Silvia Maria Pereni, fiica preotului din Rușeni la 17 noiembrie 1884 și a fost hirotonit la 4 ianuarie 1885. A fost preot la Bozânta Mare, apoi profesor la Carei (1887-1900), zece ani la Rușeni și în final între 1905-1935 la Moftinu Mic de unde s-a pensionat.

   S-a remarcat între anii 1912-1914 ca unul dintre cei mai aprigi adversari ai  Episcopiei Maghiare de Hajudorog. A protestat împreună cu enoriașii săi împotriva introducerii limbii maghiare în cult. Trece la cele veșnice la data de 23aprilie 1939, fiind înmormântat în cimitirul din Moftinu Mic. 

   În 1922 îl găsim ca preot pe Ioan Erdely. Au urmat:
    • Munteanu Ioan
    • Tămaș Gheorghe
    • Pop Gheorghe
    • Mihiș Gheorghe
    • Pârvulescu Alexandru
    • Todor Ioan 
    • Nichita Vasile. Sub acesta a avut loc repictarea bisericii, care a fost Sfințită la 31 octombrie 1993 de către vrednicul de pomenire Înalt Preasfințitul Justinian episcop ortodox al Maramureșului și Sătmarului. A urmat apoi preot Galiș Sorin după pensionarea preotului Nichita Vasile, iar în 30 noiembrie 2007 este hirotonit întru preot pe seama Parohiei Ortodoxe Moftinu Mic de către Preasfințitul Episcop Justin Sigheteanul, atunci episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, tânărul teolog  Ciolte George.

   Novice și la prima parohie, noul preot a avut nevoie de o perioadă de acomodare și de constatare a nevoilor parohiei. Astfel că după ce la început cu pași timizi din lipsă de fonduri ( capacitatea financiară a parohiei fiind limitată) , s-a trecut apoi într-un ritm un pic mai susținut la restaurarea întregii parohii și prin implicarea  Primarului Comunei Moftin  în calitate de credincios al parohiei. 

   Astfel  găsind  în persoana Domnului Primar David Gheorghe un mirean cu frică de Dumnezeu și preocupare față de bunul mers al comunității și bisericii, impulsionat de proiectul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului  ”Nici o parohie fără capelă mortuară”  - inițiat de Episcopul Justin Sigheteanul  al Maramureșului și Sătmarului s-a început în 2011 o lucrare de anvergură pentru potențialul financiar al parohiei și anume construcția unei monumentale capele de cimitir. Deoarece lucrările au evoluat la început mai greu din lipsă de fonduri s-a apelat la implicarea și ajutorul Domnului Primar David Gheorghe, care asumându-și oarecum costurile mari ale arhitecturii deosebite( pentru o capelă mortuară), lucrarea a fost dusă la bun sfârșit și finalizat  în  2016 , valoarea totală a construcției ridicându-se la aproximativ  600.000 lei.

   În toată această perioadă Biserica se degrada de la an la an  apărând fisuri grave în latura de miază noapte a altarului. În toamna anului 2016 are loc un eveniment neplăcut când în urma unei intemperii, turla Bisericii restaurat în 1927 riscă să se prăbușească.

   Astfel volens-nolens (vrând – nevrând) au trebuit să fie luate măsuri pentru evitarea  unei catastrofe . Se apelează din nou la sprijinul Domnului Primar  David Gheorghe care se implică la  aducerea unei macarale de mare tonaj pentru a desprinde turla afectată  de vijelie de pe turnul bisericii și a fi așezată în țintirim. S-a găsit cu greu o echipă de meșteri care să fie pricepuți în prelucrarea lemnului , care să poată reproduce turla la o scară de 1:1 și identică ca arhitectură.

   Meșterii din Bârsana  Maramureș în vara anului 2017 termină de refăcut structura de lemn a turlei din lemn de brad, fusul central de 14 m din lemn de stejar, donată în mare parte de Domnul Primar. Scheletul de lemn al turlei este acoperit cu tablă de cupru de 0,5  mm, puritate  99% , de către meșteri aduși prin implicarea primarului din Comuna Moftin. Noua turlă refăcută în totalitate cântărind  7 tone este repusă pe turn de data aceasta de două  macarale de mare tonaj. Costurile finale s-au ridicat la suma de 100.000 lei, refacere încununată anul viitor cu o altă investiție de automatizare a clopotelor.

   Această urgență fiind rezolvată, comunitatea trebuie să se concentreze pe situația delicată a structurii bisericii o altă problemă greu de rezolvat din perspectiva capacității financiare a parohiei.

   La propunerea preotului și având susținerea Domnului Primar a fost inițiat implementarea unui proiect prin fonduri europene, fapt realizat  în cele din urmă printr-o finanțare de 47.000 Euro obținută prin GAL( Grup de Acțiune Locală) Petrești în parteneriat cu Primăria  Comunei Moftin. Costurile documentației pentru realizarea proiectului sunt suportate în mare parte de familia Domnului Primar și o altă diferență de credincioșii parohiei.

   Perioada de implementare a proiectului 09.03.2020 – 31.12.2023, datorită exploziei prețurilor materialelor de construcții biserica trebuie să contribuie pe partea de neeligibil cu aproximativ 37.000 de Euro, sumă completată în mare parte de donațiile mirenilor din parohie. 

   Așadar se realizează o consolidare a fundației prin săpături la 1,5 m adâncime și turnarea unui cordon din beton armat  împrejurul bisericii la aceeași adâncime, izolarea fundației împotriva infiltrării apei pluviale , un sistem nou de drenaj.  Se refac trotuare de protecție pe tot perimetrul bisericii și se retencuiește partea afectată de igrasie.

   Apoi are loc zugrăvirea  exterioară a pereților în tonul cromatic : - galben – crom- alb recomandat prin avizul Institutului de Patrimoniu, cromatică existentă la construcția bisericilor în secolul XVIII-XIX. 
   Partea de fundație-soclu-este îmbrăcat în piatră de Viștea- ( folosit la Casa Poporului București), la a cărei achiziții într-un procent semnificativ a contribuit familia Domnului Primar David Gheorghe, diferența venind  din partea credincioșilor.

   Curtea bisericii se reorganizează prin fixarea a 14 stâlpi iluminat ambientali, alimentați de un sistem de panou fotovoltaice – 4KW, realizat tot prin proiectul sus menționat.

   De asemenea se instalează în Sfânta Biserică un sistem modern de protecție și stingere a incendiilor după toate normele în vigoare – paratrăznet  nou pe turla bisericii în valoare de 15.000 lei – donație a aceluiași Primar.

   Avem nădejdea că toate aceste lucruri nu se vor opri aici, căci prin voia lui Dumnezeu credincioșii parohiei Ortodoxe Moftinu Mic își doresc să continue renovarea locașului de cult în anii ce vor urma prin schimbarea învelitorii de tablă a navei bisericii apoi trecerea la interior prin schimbarea iconostasului deteriorat, reorganizarea Sfântului Altar și înfrumusețarea bisericii cu o nouă pardoseală.

   Credința în puterea energiei divine numită Dumnezeu, ambiția credincioșilor și prin colaborarea cu oamenii de bine de pe lângă biserică ne face să credem că toate aceste deziderate pot fi realizate spre Slava lui Dumnezeu și spre mântuirea credincioșilor din Parohia Ortodoxă Moftinu Mic. 


Moftinu Mic                                                                                                     Preot Paroh
    12.02.2024                                                                                                     Ciolte George  

 
 
Eveniment cultural - Mostenirea spirituala si culturala a Comunei Moftin

20231224_184414
20231224_184523
20231224_184552
20231224_191005
20231224_191538
20231224_193818
IMG-20240105-WA0010
IMG-20240105-WA0015
IMG-20240105-WA0017


STATISTICI

  • Utilizatori 1
  • Articole 250
  • Afișări articole 617798


DATE DE CONTACT

Moftinu Mic, jud. Satu-Mare, Romania (UE)
Strada Principala, nr. 219
Tel: 0261 875 116
Fax: 0261 875 116
Luni - Vineri: 08.00-16.00
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.