Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 31 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
149
Cikkmegtekintések találatai
377266


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt decizie incadrare

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5800/08.12.2020

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 14.12.2020, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotarare nr. 578/08.12.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului intitulat „Dezvoltarea rețelei de gaze naturale din zona de nord-vest prin implementarea unor soluții inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Moftin”, care urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 1. Proiect de hotarare nr. 584/08.12.2020 privind stabilirea cuantumului și a numarului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Moftinu Mic, Comuna Moftin . Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 2. Proiect de hotarare nr. 587/08.12.2020 privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 3. Proiect de hotarare nr. 590/08.12.2020 privind aprobarea PROTOCOLULUI PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARĂ, SORTAREA ȘI DUPĂ CAZ, VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURILE MUNICIPALE, gestionate prin Serviciul Public al Comunei Moftin si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 578/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 584/2020

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.587/2020, PH nr. 590/2020

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 08.12.2020

Anunt

Prevenirea si combaterea infectiilor generate de COVID-19Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5573/20.11.2020

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 27.11.2020, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanti, validati prin Incheierea nr. 1526/05.11.2020 pronuntata de Judecatoria Carei in Dosarul nr. 3443/218/2020

 2. Proiect de hotarare nr. 529/19.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Moftin în Consiliul de Administratie al Scoli i Gimnaziale « Mihai Viteazul » Moftinu Mic. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 3. Proiect de hotarare nr. 532/19.11.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii din cadrul Primăriei comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 4. Proiect de hotarare nr. 535/19.11.2020 privind aprobarea modificarii taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

 5. Proiect de hotarare nr. 538/20.11.2020 însuşirea documentaţiei tehnico - cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în localitatea Moftinu Mare, nr. 128A, Comuna Moftin Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 6. Proiect de hotarare nr. 541/19.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Moftin.

 7. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 535/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 529/2020

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.541/2020, PH nr.538/20.11.2020, PH nr. 535/2020, PH nr. 532/2020

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.11.2020

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116