Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 43 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
154
Cikkmegtekintések találatai
386288


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt

Anunt vaccinare

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5057/14.10.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 20.10.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr.47/14.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sălii Sporturilor Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr.48/14.10.2021 privind aprobarea Contului de executie, pe trimestrul III, 2021, al Bugetului local al comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Proiect de hotarare nr.49/14.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare in cadrul Programului national de investitii “Anghel Saligny” pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 4. Proiect de hotarare nr.50/14.10.2021 privind aprobarea Devizului general estimativ al obiectivului de investitie:„MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 5. Proiect de hotarare nr.51/14.10.2021 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2021, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 6. Proiect de hotarare nr.52/14.10.2021 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 7. Proiect de hotarare nr.53/14.10.2021 privind aprobarea CONTRACT-CADRU VIZÂND ACOPERIREA COSTURILOR NETE PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARĂ, SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 8. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 48/2021, PH nr. 49/2021, PH nr. 50/2021, PH nr. 51/2021, PH nr. 52/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 47/2021,

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 53/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 14.10.2021
PRIMAR,

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 4782/29.09.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 01.10.2021, ora 12,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr. 43/29.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții „Raspuns integrat pentru asistenta medicala in zona transfrontaliera” (INTEGRATED RESPONSE FOR MEDICAL ASSISTANCE IN THE CROSS-BORDER REGION, acronim: IRMA, Cod: ROHU 392)”, conform OG nr.15/2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr. 44/29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat ai obiectivului de investitie „EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA MOFTINU MIC, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”, finantat prin P.N.D.L. 2017-2020, conform OG nr.15/2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Proiect de hotarare nr. 45/29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA „Mihai Viteazul” MOFTINU MIC CU UN NOU CORP DE CLADIRE CU 8 SALI DE CLASA” IN COMUNA MOFTIN , JUDETUL SATU MARE, finantat prin P.N.D.L, conform OG nr.15/2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 43/2021, PH nr. 44/2021 PH nr. 45/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 29.09.2021

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.4620/20.09.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 24.09.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr. 40/20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitie „EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA MOFTINU MIC, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”, finantat prin P.N.D.L. 2017-2020. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr. 41/20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitie „EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA „Mihai Viteazul” MOFTINU MIC CU UN NOU CORP DE CLADIRE CU 8 SALI DE CLASA” IN COMUNA MOFTIN , JUDETUL SATU MARE, finantat prin P.N.D.L. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Proiect de hotarare nr. 42/20.09.2021 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Moftin, însusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/30.08.1999, modificata prin Hotararea nr. 22/07.2002. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 40/2021, PH nr.41/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.42/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.09.2021

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116